JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                    ANEXA Nr. 2

CONSILIUL LOCAL                                                                                                  la HCL Nr. 20 / 30.03.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli de investitii propuse a fi realizate

cu finantare partiala sau integrala din credit bancar:

 

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii

Observatii

 

CAP. 51.02 AUTORITATILE PUBLICE

 

1

Reactualizare PUG

 

 

CAP. 65.02 INVATAMANT

 

1

Modernizarea unitatii de invatamant (mobilier si echipamente sali de curs si laboratoare)

 

 

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGIE

 

1

Centrala termica sera

 

2

Ansambluri arhitecturale str. Dunarii SF + PT

 

 

CAP. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

 

1

Modernizare si extindere Cantina de ajutor social (SF + PF)

 

 

CAP. 70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

 

1

Achizitii utilaje grup statie de pompare Laceni, electropompe submersibile

 

2

Grup pompare statie deferizare

 

3

Modernizare sistem salubrizare

 

4

Cilindru compactor

 

5

Autoscara

 

6

Automaturatoare

 

7

Autobasculanta

 

 

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

 

1

Mijloace de transport TRANSLOC

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET