Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria

Chestionar Alexandria_A4_v2

În această perioadă Primăria Municipiului Alexandria, în colaborare cu Civitta Strategy & Consulting, elaborează Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027.

Ca parte a procesului de elaborare a strategiei, desfășurăm un sondaj privind opiniile cetățenilor din Municipiul Alexandria, pentru a înțelege mai bine nevoile locuitorilor și particularitățile teritoriului.

Răspunsurile furnizate prin aceste chestionare  vor fi avute în vedere în elaborarea proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea locală în scopul dezvoltării Municipiului Alexandria pe termen lung. Astfel, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în demersul nostru de a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Alexandria prin completarea prezentelor chestionare, destinate locuitorilor si mediului de afaceri din municipiu.

Completarea chestionarelor poate fi realizată prin accesarea linkurilor următoare:

– chestionar destinat populației: https://forms.gle/1gQwGCrh1tAyaEcT7

– chestionar destinat mediului de afaceri: https://forms.gle/FZkgTBfc1RVedhyc6

Timpul de completare a unui chestionar este de aproximativ 15 minute și nu sunt solicitate informații privind identitatea (chestionarul este trimis anonim). Tocmai de aceea vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.

Vă mulțumim!