JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 41 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

CU ELEMENTELE TERENULUI PROPUS PENTRU AMPLASAREA UNUI

MONUMENT DE FOR PUBLIC

 

 

ADRESA

TERENULUI

 

 

DESTINATIA

TERENULUI

 

SUPRAFATA

(M.P.)

 

MUN. ALEXANDRIA,

STR. DUNARII,

ZONA BLOCULUI 1603

 

AMPLASAREA MONUMENT

DE FOR PUBLIC

20,00

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET