JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 40 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Cu elementele de identificare ale spatiului propus pentru colectarea selectiva a

Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice de la gospodariile particulare

 

NR.

CRT

AMPLASAMENTUL SPATIULUI PROPUS PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DEEE DE LA GOSPODARIILE PARTICULARE

 

SUPRAFATA

M.P.

 

DESTINATIA

 

OBS.

 

1.

 

Str. Dunarii, incinta Centralei Termice de Zona cladire existenta

 

S.T. = 64 MP

S.C. = 44,24 MP

 

Punct de colectare selectiva a D.E.E.E. de la gospodariile particulare

 

 

 

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET