JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL la HCL Nr. 20 / 30.03.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Obiectivelor de investitii propuse a fi realizate cu finantare partiala sau integrala din

credite bancare:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investitii

Observatii

 

TOTAL,

din care:

 

CAP.

51.02

AUTORITATI PUBLICE

 

C

ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

CAP.

65.02

INVATAMANT

 

1

SALI SPORT

 

2

RK GRUP SCOLAR AGRICOL

 

C

ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

CAP.

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 

1

REAMENAJARE PARC PADUREA VEDEA

 

2

REAMENAJARE PARCURI

 

3

ANSAMBLURI ARHITECTURALE STRADA DUNARII

 

C

ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

CAP.

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

 

1

REABILITARE BLOCURI LOCUINTE SOCIALE

 

2

MODERNIZARE SI EXTINDERE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 

CAP.

70.02

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

 

1

MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE

 

2

CONTORIZARE CONSUMATORI APA POTABILA

HCL 25/2003

 

3

PIATA PECO

 

4

REABILITARE STRAND VEDEA

 

5

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC

 

6

REABILITARE ST. TRANSF, ILUMINAT PUBLIC

 

7

CONTORIZARE ENERGIE TERMICA

 

8

IMBUNATATIREA ALIMENTARII CU CALDURA TRANSFORMAREA P.T. 8, 12, 16, 18, in C.T. (etapa a II a)

 

C

ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

CAP.

84.02

TRANSPORTURI

 

1

PASARELA RAUL VEDEA

 

2

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BUCURESTI, TRONSON N. VODA MIRCEA CEL BATRAN

 

3

REABILITARE SIST. RUTIER VARIANTA OCOLITOARE PE DN 6

 

4

REABILITARE STRAZI NEMORDERNIZATE

 

5

REABILITARE TROTOARE

 

6

AMENAJARE PARCARI

 

7

REAMENAJARE CARTIER

 

8

COVOR ASFALTIC STRAT DE UZURA

 

9

CONSOLIDARE POD RAUL VEDEA E70

 

C

ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

 

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                         Prof. Ioana PANAGORET