JUDETUL TELEORMAN                                                    Anexa nr. 4 la     

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                  HCL 08 / 09.febr.2007     

      CONSILIUL LOCAL

 

 

 

LISTA

 

Achiziilor de bunuri si alte cheltuieli de investitii pe anul 2007-05-09

cu finantare din bugetul local:

 

 

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

Valoare

= RON =

Observatii

 

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE

1

Calculatoare, birotica

50.000

 

2

Autoturism

21.000

 

3

SF+PT modernizarea si extindere sediu Primarie

23.300

 

 

TOTAL

94.300

 

 

CAP. 65.02 INVATAMANT

1

Camera video unitati de invatamant

30.000

 

 

TOTAL

30.000

 

 

CAP. 61.10 ORDINE PUBLICA

1

Armament

30.000

 

2

Camere video pol. com

5.000

 

 

TOTAL

35.000

 

 

CAP. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

1

Calculatoare, birotica, copiator

15.000

 

 

CAP. 70.02 SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA SI LOCUINTE

1

Programe informatice, calculatoare, copiator

1.500

 

2

Achizitie utilaje grup statie de pompare Laceni, electropompe submersibile

100.000

 

3

Grup pompare statie deferizare

20.000

 

4

Achizitie statii hidrofor la PT13 si CT17

65.000

 

5

Modernizare sistem salubrizare

170.000

 

 

TOTAL

356.500

 

 

CAP. 81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1

PT+DE retea transport agent termic primar CT zona la puncte termice

100.000

 

2

SF contorizare la bransament blocuri

21.000

 

3

PT+DE transformare PT in CT, etapa 2 PT8, 12, 16, 18

100.000

 

 

TOTAL

221.000

 

 

CAP. 84.02 TRANSPORTURI

1

Indicatoare strazi

210.000

 

2

Mijloace de transport TRANSLOC

400.000

 

 

TOTAL

610.000

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

              Consilier,
             Ec. Toader Dumitru