JUDETUL TELEORMAN                                                          Anexa nr. 1 la

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                        HCL 08 / 09.febr.2007               CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                               

 

 

       SITUATIA

privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

 

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2007

TOTAL VENITURI  (A + B + C + D)

59,442.00

VENITURI PROPRII  (A-A3.1+B-B2.5+C)

31,000.00

A. Venituri fiscale (A1+A2+A3+A4)

53,244.00

A.1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital

 

16,206.00

A.1.1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice

 

50.00

 

* Impozit pe venit

50.00

A.1.2. impozit pe venit, profit si castiguri de la persoane fizice

 

16,156.00

 

* Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

16,156.00

 

** Cote defalcate din impozitul pe venit

16,000.00

 

*** Sume alocate din cotele deflacate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

156.00

A.1.3. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

 

0.00

 

* Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

0.00

A.2. Impozite si taxe pe proprietate

 

8,840.00

 

* Impozite si taxe pe proprietate

8,840.00

A.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii

 

28,198.00

 

A.3.1. * Sume defalcate din Tva

26,758.00

 

** Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului

26,381.00

 

** Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

377.00

 

A.3.2. * Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

10.00

 

A.3.3. *Taxe pe servicii specifice

0.00

 

A.3.4. *Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1,430.00

A.4. Alte impozite si taxe fiscale

 

0.00

 

* Alte impozite si taxe fiscale

0.00

B. Venituri nefiscale (B1+B2)

 

3,182.00

B.1. Venituri din proprietate

 

1,492.00

 

* Venituri din proprietate

1,492.00

 

* Venituri din dobanzi

0.00

B.2. Vanzari de bunuri si servicii

 

 

 

B.2.1. Venituri din prestari servicii si alte activitati

80.00

 

B.2.2.* Venituri din taxe administrative, eliberari permise

500.00

 

B.2.3.* Amenzi, penalitati si confiscari

1,000.00

 

B.2.4.* Diverse venituri

70.00

 

B.2.5.* Transferuri voluntare, altele decat  subventiile

40.00

C. Venituri din capital

 

1,372.00

 

* Venituri din valorificarea unor bunuri

1,372.00

D. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice

 

1,644.00

 

* Subventii de la bugetul de stat

1,602.00

 

** Subventii    pentru    compensarea   cresterilor  neprevizionate ale preturilor la combustibili

1,352.00

 

** Sprijin financiar pentru constituirea familiei

250.00

 

* Subventii de la alte administratii

42.00

 

** Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

42.00

TOTAL CHELTUIELI ( de la I la XIV)

59,442.00

I. Autoritati publice si actiuni externe, din care:

 

4,161.30

 

- cheltuieli de personal

2,850.00

 

- bunuri si servicii

1,217.00

 

- cheltuieli de capital

94.30

II. Alte servicii, din care:

 

2,543.00

 

* Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

2,228.00

 

- fond de rezerva

2,228.00

 

* Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

315.00

 

- cheltuieli de personal

279.00

 

- bunuri si servicii

36.00

III. Tranzactii privind datoria publica, din care:

 

340.00

 

- bunuri si servicii

 

 

- dobanzi

340.00

IV. Transferuri cu caracter general intre nivele ale administratiei, din care:

 

212.00

 

* Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

62.00

 

- transferuri

62.00

 

* Transferuri din bugetele locale catre bugetele fondului de asigurari sociale de sanatate

150.00

 

- transferuri

150.00

V. Apare, din care:

 

10.00

 

* Aparare nationala

10.00

 

- bunuri si servicii

 

VI. Ordine publica si siguranta nationala, din care:

 

1,345.00

 

* Politie comunitara

1,285.00

 

- transferuri

1,285.00

 

* Protectie civila si protectie contra incendiilor

50.00

 

- bunuri si servicii

50.00

 

* Alte cheltuieli in domeniul oridinii publice si sigurantei nationale

10.00

 

- bunuri si servicii

10.00

VII. Invatamant, din care:

 

27,621.20

 

* Invatamant prescolar

4,149.20

 

- cheltuieli de personal

3,504.00

 

-  bunuri si servicii

582.00

 

- cheltuieli de capital

63.20

 

* Invatamant secundar inferior

8,275.00

 

- cheltuieli de personal

7,000.00

 

-  bunuri si servicii

1,085.00

 

- alte cheltuieli (burse)

40.00

 

- cheltuieli de capital

150.00

 

* Invatamant secundar superior

15,189.00

 

- cheltuieli de personal

13,300.00

 

-  bunuri si servicii

1,589.00

 

- alte cheltuieli (burse)

160.00

 

- cheltuieli de capital

140.00

 

* Invatamant postliceal

8.00

 

-  bunuri si servicii

8.00

VIII. Cultura, recreere si religie, din care:

 

1,621.00

 

* Servicii culturale

63.00

 

-  bunuri si servicii

63.00

 

* Servicii recreative si sportive

1,171.00

 

-  bunuri si servicii

1,171.00

 

- cheltuieli de capital

1.00

 

* Servicii

105.00

 

-  bunuri si servicii

85.00

 

- cheltuieli de capital

20.00

 

* Alte servicii

282.00

 

-  bunuri si servicii

282.00

IX. Asigurari si asistenta sociala, din care:

 

4,505.00

 

* Asistenta acordata personalelor in viata

170.00

 

- cheltuieli de personal

70.00

 

-  bunuri si servicii

70.00

 

- cheltuieli de capital

30.00

 

* Asistenta sociala in caz de invaliditate

1,400.00

 

- cheltuieli de personal

1,400.00

 

* Asistenta sociala pentru familie si copii

250.00

 

- asistenta sociala

250.00

 

* Crese

190.00

 

- cheltuieli de personal

170.00

 

-  bunuri si servicii

20.00

 

* Ajutor social

1,420.00

 

- asistenta sociala

1,420.00

 

* Cantina de ajutor social

1,035.00

 

- cheltuieli de personal

320.00

 

-  bunuri si servicii

700.00

 

- cheltuieli de capital

15.00

 

* Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

40.00

 

- asistenta sociala

40.00

X. Locuinte, servicii si dezvoltarea publica, din care:

 

8,458.00

 

* Alimentare cu apa

300.00

 

- transferuri

300.00

 

* Iluminat public si electrificari rurale

1,025.00

 

-  bunuri si servicii

1,025.00

 

* Alimentare cu gazenaturale in localitati

100.00

 

- cheltuieli de capital

100.00

 

* Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

7,033.50

 

- cheltuieli de personal

3,720.00

 

-  bunuri si servicii

2,457.00

 

- cheltuieli de capital

171.50

 

- rambursare de credite

685.00

XI. Protectia mediului, din care:

 

763.00

 

* Salubrizare

573.00

 

-  bunuri si servicii

573.00

 

* Canalizarea si tratarea apelor reziduale

190.00

 

- transferuri

190.00

XII. Actiuni generale economice, comerciale si de munca, din care:

 

176.00

 

* Prevenirea si combaterea inundatii si gheturi

70.00

 

-  bunuri si servicii

70.00

 

* Programe de dezvoltare regionala si sociala

106.00

 

- alte transferuri

106.00

XIII. Combustibili si energie, din care:

 

3,808.00

 

* Energie termica

3,352.00

 

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

2,000.00

 

- subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

1,352.00

 

* Alte cheltuieli privind combustibili si energia

456.00

 

- rambursare de credite

235.00

 

- transferuri

221.00

XIV. Transporturi, din care:

 

3,878.00

 

* Transport in comun

120.00

 

- gratuitati

120.00

 

* Strazi

3,758.00

 

-  bunuri si servicii

2,013.00

 

- cheltuieli de capital

1,115.00

 

- rambursare de credite

630.00

 


 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

              Consilier,
             Ec. Toader Dumitru