Situatii financiare la 30.09.2021

02.cota-parte-af.chelt_.fin_.din-FEN-postaderare_30.09.2021.pdf

07-cota-parte-af.chelt_.fin_.din-FEN-postaderare_30.09.2021.pdf

active-datorii_30.09.2021.pdf

bilant_30.09.2021.pdf

cont-de-rezultat-patrimonial_30.09.2021.pdf

destinatie-speciala_30.09.2021.pdf

flux-de-trezorerie-03_30.09.2021.pdf

plati-efectuate-fonduri-neramb._30.09.2021.pdf

plati-restante-I_30.09.2021.pdf

plati-restante-II_30.09.2021.pdf

S-02-buget-local-cheltuieli-SF_30.09.2021.pdf

S-02-buget-local-venitur-totali_30.09.2021.pdf

S-02-buget-local-venituri-SF_30.09.2021.pdf

S-02-buget-local-cheltuieli-SD_30.09.2021.pdf

S-02-buget-local-cheltuieli-total_30.09.2021.pdf

S-02-buget-local-venituri-SD_30.09.2021.pdf

S-07-buget-credite-total_30.09.2021.pdf

S-08-fonduri-nerambursabile-cheltuieli-total_30.09.2021.pdf

S-08-fonduri-nerambursabile-venituri-total_30.09.2021.pdf

S-10-venituri-proprii-venituri-SF_30.09.2021.pdf

S-10-venituri-proprii-cheltuieli-SD_30.09.2021.pdf

S-10-venituri-proprii-cheltuieli-SF_30.09.2021.pdf

S-10-venituri-proprii-cheltuieli-total_30.09.2021.pdf

S-10-venituri-proprii-venituri-SD_30.09.2021.pdf

S-10-venituri-proprii-venituri-total_30.09.2021.pdf

situatia-fluxurilor-de-trezorerie-04_30.09.2021.pdf