SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU Nr. 16242/23.05.2016

Revenim la anuntul transmis catre dumneavoastra inregistrat la Primaria municipiului Alexandria sub nr. 16242/20.05.2016, referitor la  licitatia privind concesionarea unui  imobil în suprafaţă de 346,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  în strada Dunării, nr. 6C, lot 1, pentru care este necesara publicarea unei erate care priveste data licitatiei si anume :

‘’ Licitaţia va avea loc la data de 14.06.2016, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria…… Celelalte informatii cuprinse in anuntul initial  raman neschimbate ‘’