Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Domeniu Public și Privat – Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat – Direcția Patrimoniu

Rezultatul selectiei dosarelor patrimoniu2023