Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de arhivar debutant în cadrul Compartimentului Cancelarie, Registratură – Birou Cancelarie, Sisteme de Management

rezultat selectie dosare arhivar