Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția de execuție de arhivar debutant – Compartiment Cancelarie, Registratură – Birou Cancelarie Sisteme de Management din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document afisare proba scrisa arhivar