Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Consultanță pentru Investitori – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document final Consultanta 2021