Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Domeniu Public și Privat – Serviciul Gestionare Domeniu Public și Privat – Direcția Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document final patrimoniu 2023