Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Gestionare Domeniu Public și Privat – Direcția Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document-final-patrimoniu-iulie-2021.pdf