Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document final BIFFI iunie 2021