Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal – Birou Cancelarie, Sisteme de Management din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document final cancelarie 2022