Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Birou Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

Document final juridic aprilie