Rezultatul final la concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef Birou în cadrul Biroului Arhitectură Urbană și Amenejarea Teritoriului, Documentații Urbanism și Autorizări – Direcția Patrimoniu – Arhitect Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria

Document-final-sefi-birou-arhitectura.pdf