Raportul informarii și consultării publicului pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „REGLEMENTAREA ZONEI FOSTEI U.M., ȘOS.TURNU MĂGURELE, NR. 4, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”, str. Turnu Magurele, Nr. 4, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

RAPORTUL CONSULTARII PUBL - PUZ Reglementare UM nr 4 (2)