Raportul informării și consultării publicului pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „PUZ – LOTIZAREA, SISTEMATIZAREA VERTICALA, ASIGURAREA ACCESELOR AUTO SI PIETONALE, UTILITĂȚI, ILUMINAT PUBLIC IN CT ZONA, MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE NZEB PENTRU TINERI”, str. Dunarii, nr. ZONA I.A.I.C.A, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

RAPORTUL CONSULTARII PUBL CT zona