RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „INTRODUCERE IN INTRAVILAN ȘI CREARE ZONĂ MIXTĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ”, Tarla 5, Parcela 35 și Parcela 36, nr. cad. 29493 și nr. cad. 29494, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

RAPORTUL CONSULTARII PUBL