RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL “PENNY” – PARTER, CE INCLUDE CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE-BRÂNZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FAŢADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, BRANŞAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE ŞANTIER, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

RAPORTUL CONSULTARII PUBL PENNY (1)