RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „CONSTRUIRE DOUĂ CONSTRUCȚII PARTER CU DESTINAȚIA DE SERVICII, UTILITAȚI SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN, str. Agricultori, nr. 33-35, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

RAPORTUL CONSULTARII PUBL MARINESCU