RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „CONSTRUCTII CU FUNCTIUNEA MIXTĂ DE SERVICII SI COMERT: SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE C8(P+1E), EXTINDERE CONSTRUCTIE C9(PARTER), CONSTRUCTIE PROPUSA C10(S+P+2E), UTILITATI”, str. Libertatii, nr. 17, nr. cad. 22126, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

RAPORTUL CONSULTARII PUBL (2)