RAPORTUL INFORMĂRII PRIVIND CONSULTAREA PUBLICULUI pentru documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL – „P.U.Z. REGENERARE UNITATI SPORTIVE, TURISTICE SI DE AGREMENT, ZONA ȘOS. CERNETU , MUN. ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN – PUZ 1”

1. Raportul consultarii -REGENERARE URBANA -PUZ 1