RAPORT ACTIVITATE 2019- CENTRALIZAT

RAPORT  DE  ACTIVITATE  CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SOCIETĂȚILOR PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA , ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

RAPORT ACTIVITATE 2019- CENTRALIZAT