Proiect de hotărâre cu privire la “modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria”

anunt-dezbatere-publica3.pdf|HCL-Tarife-piata-nov-2021.pdf

Sari la conținut