Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 372/04.12.2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „CNI” S.A. a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119-Stadion Municipal si pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Complex Sportiv Stadion Municipal Alexandria, judetul Teleorman”;

HCL 39_28 ian 2016