Proces verbal privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ – LOTIZAREA, SISTEMATIZAREA VERTICALĂ, ASIGURAREA ACCESELOR AUTO ȘI PIETONALE, UTILITĂȚI, ILUMINAT PUBLIC, ÎN CT ZONĂ, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE NZEB PLUS PENTRU TINERI

pv PUZ