privindpredareacătreMinisterulDezvoltăriiRegionale, AdministraţieiPublicesiFondurilorEuropene prinCompaniaNaţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., aamplasamentuluisi asigurareacondiţiilorînvedereaexecutăriiobiectivului de investiţii Proiect pilot „Sala de educatiefizicascolara“inincintaScoliigimnazialeAlexandruColfescu, str. Dunariinr. 292,municipiulAlexandria, jud. Teleorman.

HCL 195_27 IUN 2018|Expunere la HCL 195|Raport la HCL 195

Sari la conținut