Privind: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot „Sala de educatie fizica scolara“ in incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, str. Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

HCL 195_27 IUN 2018

Expunere la HCL 195

Raport la HCL 195