Privind: predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire bază sportivă tip 1 din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

HCL 422_19 dec 2019

Raport la HCL 422

Referat la HCL 422