Privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere Centru multifunctional pentru tineri” din Municipiul Alexandria

HCL 175_05 iun 2015