Privind: predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Campus Universitar ( constructiileC1 si C3) si terenul aferent si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare Campus Universitar al Universitatii ,,Valahia” din municipiul Alexandria

HCL 205_25 iun 2015