Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, AdministraţieiPublicesi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., aamplasamentelor situate pe strada AlexandruGhica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Complex SportivStadion Municipal din Municipiul Alexandria, judeţulTeleorman”

HCL 161_29 mai 2017|Expunere de motive la HCL 161|Raport de specialitate la HCL 161

Sari la conținut