Privind: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman”

HCL 161_29 mai 2017

Expunere de motive la HCL 161

Raport de specialitate la HCL 161