Privind: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii -C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire creşă mică din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

HCL-259_14.10.2021.pdf