Privind: modificarea art. 1 din HCL nr. 161/29.05.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica nr. 119 – Stadion Municipal și pe strada Vedea nr. 4, municipiul Alexandria și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”

HCL-276