Privind: modificarea anexei la HCL nr. 164/19.12.2007 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” EUROPEAID / 119083/D/SV/RO ; Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4.

hcl_nr_219_din_29_sep_2011