Privind: cooperarea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia şi Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii -PLIMM Calafat, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”

HCL 191_24 nov 2016

Anexa la HCL 191