Privind: constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbana la nivelul Municipiului Alexandria care va fi parte integranta din sistemul de management si control al Programului Operational Regional 2014 – 2020, indeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II)

HCL 98_29 mar 2017