Privind: avizarea de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”.

HCL 13_28 oct 2020

Caiet de sarcini Teleorman_ draft final (1)

FISA-DE-DATE A ACHIZITIEI__licitatie Teleorman_ final

III_Contract_colectare Teleorman_final (2)

PLAN TARIFAR ADI

Strategie DE CONTRACTARE Teleorman _ final (1)

Studiu de fundamentare Teleorman _ final (1)

Studiu de Oportunitate Teleorman FINAL