Privind: asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a proiectului „Servicii integrate pentru oportunitati egale de formare si dezvoltare oferite copiilor din comunitati dezavantajate”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

HCL 166_10 nov 2016

ANEXA la hcl 166