Privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici si a contributiei municipiului Alexandria, pentru Proiectul “Furnizare sisteme mobile de operare pentru retele de canalizare si utilaje “ finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara I – 2007-2013, beneficiar S.C. APA SERV S.A. Alexandria

HCL 291_25 sep 2015

Anexa 1la HCL 291

Anexa 2 la HCL 291