Privind: Aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului “South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. – European Local ENergy Assistance şi de cofinanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria

HCL 152_27 mai 2021