Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cofinanțării de la bugetul local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

HCL-351_17.12.2021
Sari la conținut