Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cofinanțării de la bugetul local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman

HCL-347_17.12.2021