Privind: aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10”

HCL 46_15 mar 2017