Privind: aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii si Șoseaua Turnu Măgurele”

HCL 16_28 oct 2020

Anexa Nr.1la HCL 16

ANEXA nr.2 la HCL 16