Privind: aprobarea cofinantarii, a contractului cadru de cofinantare si mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizarii obiectivului de investitii ,,Extinderea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”

HCL 211-31 iul 2017

Anexa la HCL 211

expunere de motive la HCL 211

raport de specialitate la HCL 211