Privind: aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de investiții ,,Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman”

Anexa la HCL 271

HCL 271_10 sep 2020